arennbsv

Grip
Movement

Vi arbetar långsiktigt med att förändra negativt och destruktivt beteende i samhället. Utgångspunkten för vår organisation är barn. Vi vill omge barnen med en nyttig, kreativ och strukturerad miljö. Resultatet kommer att bli enastående.

Manifesto

Grip Movement handlar om hur vi alla borde vara, mot varandra och mot världen vi lever i. Vi inom Grip Movement är en enad skara eldsjälar. Vi vägrar att passivt se på när orättvisor sker – utan att ingripa och radikalt förändra. Vårt mål är att eliminera källan till problemen och inte bara åtgärda symtomen. Vi jobbar långsiktigt. Steg för steg vill vi utbilda nya generationer av fritt tänkande, medkännande och kreativa individer. Tillsammans strävar vi efter att skapa en värld där inte någon gråter sig till sömns på grund av hunger, våld, hemlöshet, fysisk och psykisk misshandel, arbetslöshet, förnedring eller rasism. Helt enkelt – vad som helst som skadar den ursprungligt vackra människosjälen.

Vi tror att alla människor innerst inne är goda. Det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi tror också starkt på teorin att människan är ett resultat av sin uppväxtmiljö. Under barndomen grundläggs en människas bärande pelare i personligheten och beteendet. Dessa grundpelare kan man metaforiskt likna vid antingen vackra, välsvarvade pelare av marmor eller grå, hårda och fula betongpelare. Båda exemplen bär upp personligheten – men den ena är ljuv att skåda och möta medan den andra väcker känslor av avståndstagande. Vårt arbetssätt är därför grundläggande.

Vi vill förändra från roten.
Vi arbetar radikalt.
Vi sår frön av ädla värderingar.

Våra barn ska lära sig att ta hänsyn och hjälpa sina medmänniskor som har det svårt. Våra barn ska också växa upp i visuellt vackra miljöer som är skapade av människor för människor. En fridfull värld där alla är inbjudna till att vara med och förändra samhället till allas bästa. Det ger frid åt själen och vår hjärna får hjälp med att främja kreativt tänkande. Ett tänkande som bara en rättvis värld kan bidra till. Det är vår ståndpunkt. Det är det som Grip Movement handlar om.

Välkommen du också till en bättre värld.

Vi är Grip Movement, vi är den vackra revolutionen

Vår ideologi bygger på:

  • Att alla människor har lika värde.
  • Att arbeta för att enbart få mat är en form av slaveri. En människa ska leva och inte bara överleva.
  • Barn ska aldrig gå hungriga eller bli misshandlade.
  • All världens barn har rätt till utbildning. Vi ska förändra den miljö vi lever i. Målsättningen handlar om att skapa vackra bostadsområden, bort med det fula och omänskliga. Människor ska ha rätt till att själva påverka dagis, skolor, fritidshem och kvarter. En levnadsmiljö som i slutändan blir en fröjd för ögat.
  • Våra viktigaste ledord är: Medkänsla. Sympati. Empati. Generositet. Solidaritet.
  • Vi är mot rasism och mobbning. Vi kämpar mot barnarbete.
  • Vi är emot våld i alla dess former.
  • Vi är den vackra revolutionen.

Laddda ner Manifesto Besök Gripmovement.orglogotype_movement@2x

What's
tweeting